menuclose

Ние не разглеждаме медицинските процедури изолирано от контекста на медицинските проблеми на пациента.

Това означава, че преди да изпълним произволна медицинска процедура държим на първоначален преглед.

Ехографското изследване може да бъде част от него, доколкото не изисква предварителна подготовка и не внася риск.

Дихателните тестове за тънкочревен бактериален свръхрастеж и различни хранителни непоносимости, които извършваме, не са свързани с неприятни усещания, но изискват време (няколко часа) и предварителна подготовка.

Когато се касае за ендоскопска манипулация (гастроскопия, сигмоидоскопия, колоноскопия), тя трябва да се оцени на фона на налични алтернативи за да може да се постигне информиран избор – от Вас, да се подложите на нея и от нас, за да я изпълним в кабинета.

Ендоскопските процедури наред с неоспорими ползи, могат да носят и рискове – които макар и неголеми, трябва да бъдат оценени.

Венозната анестезия, която можем да осигурим, ще Ви гарантира максимален комфорт при ендоскопските манипулации, така че не остава спомен от самата процедура, но това добавя риск и той също трябва да се претегли строго индивидуално.

На практика провеждаме ендоскопски процедури, когато сме убедени в смисъла, нуждата и ползата за пациента и след подписване на информирано съгласие. Това не е формален акт за нас. Налага се да сме извършили първоначален медицински преглед (да познаваме достатъчно пациента и конкретния проблем), евентуално анестезиологична консултация - за да сме постигнали увереност да Ви подложим на процедурата без компромиси с максималния Ви интерес и сигурност.