БАЛКАНМЕД София, ул. Струма 6 тел. 02/408 75 62
Вътрешни болести, гастроентерология, хранене и диететика

Мислите, че имате здравословен проблем.

Имате оплаквания, проблемен резултат или обремененост.